Samen beslissen

Omdat er in discussies in de zorg vooral óver, en niet mét de patiënt wordt gepraat, trokken wij tijdens dit project nauw op met patiëntenorganisatie Hematon. Aan de hand van een survey en Diner Pensant haalden wij het net op bij stakeholders uit de zorg: patiënten, behandelaars en wetenschappers. We spraken over de kansen en uitdagingen die zij ervaren bij Samen Beslissen. De uitkomsten gebruikten wij als input voor een bredere dialoog tijdens het Maatschappelijk Café ‘Samen Beslissen’.

Stakeholders bij elkaar brengen

Op het Maatschappelijk Café brachten wij 35 patiënten, behandelaars en andere stakeholders uit de zorg bij elkaar. Dat meebeslissen gewenst is, daarover lijkt iedereen het eens. Maar de manier waarop? Die vraag lokt meer discussie uit. Op het gebied van de ziekte van Kahler is het bijvoorbeeld een stap in de goede richting om keuzehulpen voor patiënten te introduceren. Maar behandelaars moeten wel met zo’n keuzehulp leren omgaan. Een keuzehulp helpt alleen als die besproken wordt met de patiënt én wanneer de specialist er ook van durft af te wijken.

Waardevolle inzichten

Het afsluitende debat bracht waardevolle inzichten vanuit het publiek. De conclusie uit de zaal: medisch specialisten staan open tegenover Samen Beslissen, maar zij willen daar wel bij geholpen worden. Door het behandelteam, door hun opleiding én door de patiënt zelf.

Bekijk de uitgebreide impressie van het Maatschappelijk Café.