Expertise bij elkaar brengen

Deze vragen stonden centraal tijdens de veldconsultatie over AMR, uitgevoerd door Schuttelaar & Partners voor het opstellen van het nieuwe programma van ZonMw (www.zonmw.nl). Met deze veldconsultatie wilde ZonMw leren welke doelen en thema’s het belangrijkst werden gevonden door collega’s uit het werkveld. We brachten expertise van verschillende hoeken van het werkveld bij elkaar om alles over dit veelzijdige probleem te horen. De belangrijkste conclusie: we moeten zorgen dat interventies die effectief zijn om AMR tegen te gaan daadwerkelijk worden ingebed in de zorgpraktijk.

Grondige aanpak

Tijdens de veldconsultatie richtte Schuttelaar & Partners zich op twee doelen: 1) het prioriteren van relevante thema’s en doelen voor het ZonMw-programma en 2) het signaleren van AMR-gerelateerde kansen en knelpunten die buiten de scope van het programma vallen. Wij deden dit door interviews met 24 stakeholders, een open consultatieronde onder 169 experts en een stakeholderbijeenkomst met 44 deelnemers. De stakeholders in de veldconsultatie varieerden van dierenartsen tot professoren, en van verpleegkundigen tot beleidsadviseurs.

In een rapport hebben wij de voor het veld belangrijkste thema’s en doelen samengevat en gepresenteerd aan ZonMw. Dit rapport heeft bijgedragen aan de opzet van de programmatekst van ZonMw voor het AMR3-programma. Een goede stap in de richting van adequaat onderzoek in Nederland naar het bestrijden van deze stille pandemie.