Het gesprek met elkaar voeren 

Op woensdag 16 september 2020 organiseerden wij een stakeholderbijeenkomst over cel- en gentherapieën in Nederland in opdracht van vijf farmaceutische bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van cel- en gentherapie, de belangenvereniging HollandBIO en de Rijksuniversiteit Groningen. De dag bestond uit een plenaire opening met aansluitend drie verschillende workshops. De dag werd afgesloten met een Lagerhuisdebat waarbij de input uit de workshops plenair behandeld werd aan de hand van vijf stellingen. Belangrijk bij het Lagerhuisdebat was dat de aanwezige stakeholders ook hun eigen visie op tafel konden leggen.  

Lees het verslag 

Nieuwe inzichten opdoen 

Er kwamen die dag ruim 60 deelnemers en 30 digitale bezoekers samen in het Louwman Museum in Den Haag. Het brede scala stakeholders heeft zich deze dag gebogen over handelingsperspectieven m.b.t. thema’s als klinisch onderzoek, regelgeving, vergoeding en implementatie in de zorg. De stakeholders bestonden uit vertegenwoordigers van o.a. academische ziekenhuizen, farmaceuten, patiëntenverenigingen, universiteiten, biotechbedrijven, medisch specialisten en het ministerie van VWS en IenW. 

Door deze bijeenkomst kregen de stakeholders beter inzicht in de posities en de rollen van de andere stakeholders. Zowel inhoudelijk als conceptueel hebben de stakeholders inzicht gekregen in de knelpunten en vooral de handelingsperspectieven om Nederland goed voor te bereiden op deze innovatieve vorm van geneesmiddelen.