skip-to-main-content

Dialoog & Participatie

Stakeholder engagement

Op basis van een grondige analyse van het maatschappelijke stakeholderveld, ontwikkelen we een strategie om stakeholders te betrekken bij specifieke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. In onze aanpak stellen we alle stakeholders in staat om dezelfde informatie te krijgen. We dragen bij aan wederzijds begrip, als basis voor een breed gedragen oplossing. Via één-op-één gesprekken, dialoogsessies, focusgroepen, klankbordbijeenkomsten, maatschappelijke cafés of paneldiscussies vindt stakeholderconsultatie plaats. We gebruiken interviews of enquêtes als inhoudelijke voorbereiding of om resultaten te meten en te evalueren. Kortom, wij bieden maatwerk dat is afgestemd op wat de situatie vraagt. 

Stakeholders betrekken bij uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid?

Een sterk team staat klaar om aan de slag te gaan.

Peter Thijssen

Managing Partner