Staat van de natuur in Nederland

Het Living Planet Report Nederland beschrijft hoe de natuur in Nederland zich sinds 1990 ontwikkelt. Deze vierde editie staat in het teken van natuurherstel, want uit het rapport blijkt dat de Nederlandse natuur er over het geheel genomen nog steeds slecht aan toe is en dat bescherming alleen niet voldoende gaat zijn. Met name in duinen, heide en het agrarisch gebied blijft de natuur achteruitgaan. Talrijke soorten zoals patrijs en veldleeuwerik zijn in aantal afgenomen en ook algemene soorten zoals konijnen en egels hebben het moeilijk.

Uit het rapport blijkt ook dat soorten als de otter, maar ook de slechtvalk dankzij natuurherstel weer uit de gevarenzone zijn. Net als bijvoorbeeld de spechten in onze bossen. De terugkeer van de otter laat zien dat het mogelijk is om een toppredator terug te krijgen wanneer een netwerk van natuur wordt hersteld. De natuurgebieden zijn beter verbonden met natuurvriendelijke oevers en faunapassages bij wegen. Het maaibeheer is aangepast en ook de waterkwaliteit is verbeterd. Al deze herstelmaatregelen hebben geholpen om de otter weer terug te krijgen. Ook de slechtvalk, het snelste dier op aarde doet het weer beter in ons land. Dankzij het verbod op DDT's en het aanbieden van nestkasten in bebouwde gebieden en op industrieterreinen, zien we het dier weer vaker vliegen.

Samenstelling rapport

Het rapport is een samenwerking van de Nederlandse soortenorganisaties, kennisinstituten zoals Naturalis Biodiversity Center en WWF. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data en inzichten van wetenschappers om de status van de natuur weer te geven.

Schuttelaar & Partners verzorgde de coördinatie en eindredactie van het Living Planet Report via een detachering voor het Wereld Natuur Fonds (WWF-Netherlands).

Lees hier het rapport