Tools en praktijkvoorbeelden bundelen

De Toolbox brengt kennis en tools rondom biodiversiteitsherstel samen. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn projecten en praktijkvoorbeelden opgenomen. Verder zijn er handvatten beschikbaar over hoe verschillende bedrijven en organisaties zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit op hun eigen terrein te vergroten.

Lancering en vervolg

De lancering van de Toolbox voor Biodiversiteit vond plaats in april 2022. Voorafgaand aan de lancering is de toolbox gevuld met veel praktijkvoorbeelden, publicaties en tools. Deze informatie is onderverdeeld in vier verschillende thema’s: biodiversiteit in de praktijk vergroten, verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring. 

Na de lancering organiseerde LIFE IP All4Biodiversity een webinar over de toolbox. Voor het webinar waren we te gast bij Groen Kennisnet, waar ook de toolbox zelf ondergebracht is. Het webinar stond in het teken van de achtergrond en het gebruik van en de informatie in de toolbox. Tijdens het webinar werden alle aanwezigen én partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity opgeroepen ook een bijdrage te leveren aan het vullen van de toolbox.

Vervolgens werd de toolbox meer en meer gevuld met informatie. Zo werd het thema verdienmodellen steeds groter en konden we veel praktijkvoorbeelden laten zien aan de online bezoekers van de toolbox. Ook interviewden we een agroforestry bedrijf; dit artikel trok veel mensen naar de toolbox. Vanaf dat moment zijn we ook interviews gaan toevoegen aan de toolbox. 

Er is een workshop over de toolbox ontwikkeld en op een LIFE IP All4Biodiversity bijeenkomst gegeven. Naar aanleiding van feedback van de workshop is een plan opgesteld om de toolbox in 2023 gebruiksvriendelijker in te richten.

Bekijk de toolbox hier