De HDPE-stroom in beeld  

Jerrycans zijn gemaakt van de vrij zachte kunststof HDPE en goed recyclebaar. Helaas gebeurt recyclen in de praktijk nog weinig. Rondom deze stroom hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd. In het geval van jerrycans voor de schoonmaakbranche ligt de oplossing iets ingewikkelder. We hebben eerst in beeld gebracht hoe er meerdere scenario’s mogelijk zijn als route naar circulair; van recycling tot hergebruik van jerrycans tot het vervangen van vloeibaar schoonmaakmiddel door een tablet (poeder), waardoor geen jerrycans meer nodig zijn.

Samen zoeken naar alternatieven 

De ketens van de sectoren ‘havens en logistiek’, ‘bouw- en infra’ en ‘industrie en diensten’ zijn in beeld gebracht. Uit de laatste sector kwam dat jerrycans in de schoonmaakbranche de meeste potentie hadden. Er is samen gezocht naar alternatieven voor het verbranden van de jerrycans en daarna is er een ketenbijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was het opzetten van keten gedragen pilots om de transitie naar een meer circulaire stroom voor de gekozen kunststof reststroom te realiseren. Een aantal ketenpartijen begeleid in een circo-track zijn met mogelijke oplossingen aan de slag gegaan. 

Klik hier voor het achtergrondrapport ‘ketenproject kunststofrecycling’ of het verslag van de netwerkbijeenkomst ‘jerrycans voor de schoonmaakbranche’.