Trots op eigen bijdrage

Om duurzamer te produceren en de broeikasgasuitstoot te reduceren, kunnen de melkveehouders vele maatregelen nemen. Wij laten trotse melkveehouders aan het woord die hun aanpak delen en laten zien dat het mogelijk is om extra stappen te zetten. Deze melkveehouders geven ook aan wat ze nog willen gaan doen. Want ze zijn er nog niet, het is een continu proces en een uitdaging om nog verder te verduurzamen. De video’s laten zien dat verduurzamen in de praktijk mogelijk is en inspireren collega-melkveehouders ook aan de slag te gaan.

Tastbare en praktische oplossingen

Essentieel in onze aanpak is dat je als kijker meegenomen wordt in het enthousiasme om een substantiële bijdrage te leveren aan broeikasgasreductie. Het zijn geen opgelegde maatregelen. De melkveehouders hebben hun eigen manier gevonden die goed werkt en inpasbaar is in het bedrijf. Het is ieders persoonlijke verhaal. Het verhaal dat we van de melkveehouders tijdens een goed gesprek in de vroege ochtend met een bak koffie aan hun keukentafel horen. Wat we daarna in beeld brengen, met de boer zelf als hoofdrolspeler. Heel tastbaar en praktisch. Zodat collega-melkveehouders voelen dat ze ook die stap in de praktijk kunnen gaan zetten.