Bijdragen aan biodiversiteit

Jaarlijks wordt over de uitvoering van het commitment gerapporteerd. Met de door ons in 2020 gelanceerde publiekscampagne Maak Grijs Groener hebben wij inmiddels miljoenen mensen bereikt en is het percentage mensen dat weet wat biodiversiteit is én hoe men zelf kan bijdragen aan meer biodiversiteit gestegen.

Burgers betrekken

Met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds hebben we in 2021 10 nieuwe projecten voor biodiversiteitsherstel ondersteund. Hierin werken burgers samen met grondgebruikers om biodiversiteit in hun omgeving te versterken. Begin 2021 lanceerden wij het Aanvalsplan Landschapselementen, met de ambitie om tot minimaal 10% groenblauwe dooradering in heel Nederland te komen. Dit plan werd in 2022 aangeboden aan minister van der Wal (Natuur & Stikstof).

Meetbaar maken

Het meetbaar maken van biodiversiteitsprestaties en monitoring ervan is een belangrijk speerpunt van het Deltaplan. Met workshops over 'KPI-ontwikkeling voor biodiversiteit' hebben bedrijven en overheden inzicht gekregen in de mogelijkheden om te sturen op biodiversiteitsherstel.

Ga voor meer informatie naar de website van het Deltaplan