skip-to-main-content

Strategic Consultant

Doutzen Wagenaar

Grootgebracht op het Friese platteland, heb ik altijd een diepe connectie gevoeld met de agrarische sector en de natuur. De wens om ‘iets te betekenen’ voor een duurzame en eerlijke wereld is diep in mij verankerd. Als adviseur duurzame ketens heb ik een weg gevonden om die wens om te zetten in actie. Ik ben een aanpakker die houdt van de dynamiek, de snelheid en de uitdaging van het advieswerk. Geen project is te complex en geen uitdaging te groot.

Over Doutzen

Na mijn studie milieueconomie startte ik bij het ministerie van LNV in het programma duurzame voedselsystemen. Die voedselsystemen zijn ook in mijn advieswerk de rode draad gebleven. Ik ondersteun agrifood bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van een impactvolle duurzaamheids- of sourcing strategie. Daarnaast zet ik mijn ketenkennis in om samen met bedrijven of coalities van bedrijven praktische oplossingen te vinden voor ketenvraagstukken. Daarbij komen mijn kernkwaliteiten: aanpakken, structuur brengen en zaken helder op papier zetten, goed van pas.