Duurzame en eerlijke handel 

De OESO richtlijnen vormen de basis van de aankomende EU Due Diligence wetgeving. Deze wet maakt bedrijven verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsactiviteiten én die van handelspartners in de keten. De wet moet misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu verminderen. Hierdoor neemt de FNLI haar verantwoordelijkheid voor duurzame en eerlijke handel namens de bij haar aangesloten branches en bedrijven. Net als bij de andere IMVO-Convenanten wordt voortgang gemonitord en is er een jaarlijkse rapportage. 

Voortgang concreet maken 

Met een overzichtelijke rapportage, die de IMVO risico management stappen volgt, hebben we de voortgang van het convenant in kaart gebracht en de inspanningen van de FNLI en haar leden in de context van IMVO laten zien. De kwantitatieve voortang van het convenant wordt ondersteund door middel van visuele elementen die de FNLI als aparte rapportage aan de Sociaal Economische Raad heeft aangeboden. 

Bekijk het rapport hier