Het Europese aandeel van duurzame, ontbossings- en conversievrije soja

De European Soy Monitor biedt een gedetailleerd inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de sojaketen, waaronder het percentage gecertificeerde soja. In het jaar 2021 zien we een kleine daling van het percentage duurzame soja naar 40% in de Europese Unie plus Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (EU27+). Er zijn grote verschillen tussen individuele landen, waarbij met name Scandinavië en Noordwest Europa flink investeren in duurzame soja. Het is positief om te zien dat ook in andere landen een ontwikkeling op gang aan het komen is. 

Onze rol

Samen met stakeholders hebben wij sinds 2018 de methodiek ontwikkeld en verfijnd om het percentage duurzame, ontbossings- en conversievrije soja in kaart te brengen. Voor het vierde jaar op rij, verzamelden en analyseerden wij de data van verschillende databases, standaarden en diervoeder-verenigingen. Daarnaast analyseerden wij de marktontwikkelingen en schreven daarmee de inhoud van het rapport. Onze designers creëerden een visueel aantrekkelijk rapport met inzichtelijke infographics. Door middel van nauwe samenwerking met betrokken partijen en landen-initiatieven hebben we een gedegen en inzichtelijk rapport ontwikkeld. 

Lees het rapport hier