Harmoniseren van de aanpak

ENSI is een informeel multi-stakeholder platform waar NSI’s in een veilige omgeving kennis uitwisselen en ervaringen delen om maximale impact te bereiken. Het harmoniseren van de verschillende aanpakken en het leren van ‘best practices’ omtrent duurzame soja staat centraal binnen het platform. Sinds 2020 vervullen wij het ENSI Secretariaat. In die rol stimuleren wij kennisuitwisseling tussen de ENSI-leden, Ook faciliteren wij de maandelijkse bijeenkomsten, kennissessies, dialogen en monitoren wij belangrijke ontwikkelingen in Brussel.