Positieve verandering

Via het Selecta Coffee Fund werkt Pelican Rouge samen met Supremo, Rainforest Alliance (een inkoper van groene koffie en onderdeel van de ECOM-groep) en SUCCAM – een lokale exporteur van groene koffie en Schuttelaar & Partners. Het project bouwt voort op een netwerk van gecertificeerde boeren en zet een volgende stap – voorbij certificering – om de levensomstandigheden van koffieboeren in de Mumirwa-regio in Burundi te verbeteren. De ambitie is om meer dan 10.000 boeren een leefbaar inkomen te bieden en de sociale en ecologische omstandigheden te verbeteren. De focusgebieden van het project zijn het ondersteunen van koffieboeren naar een leefbaar inkomen en klimaatbestendigheid, en om de sociale en economische positie van vrouwen te versterken. Om het inkomen en de veerkracht van boeren te verbeteren, zijn de belangrijkste activiteiten het geleidelijk verjongen van koffiebomen door jonge en klimaatbestendige variëteiten te planten, percelen te diversifiëren met schaduwbomen en fruit en groenten, en specifieke trainingen te geven over goede landbouwpraktijken. Vrouwen spelen een cruciale rol in de landbouw en de koffieproductie in Burundi. Daarom worden vrouwen in staat gesteld hun economische en sociale positie te verbeteren en aanvullende inkomstenbronnen te ontwikkelen.

Structurele verandering

Verantwoorde inkoop is een van de strategische pijlers van de duurzaamheidsaanpak van Selecta Group. Pelican Rouge startte het project in Burundi om meer inhoud te geven aan de strategie en om te komen tot de sourcing van impactkoffie. Door samen te werken met alle ketenpartners worden de koffieboeren direct bereikt. Bovendien is Pelican Rouge toegeweid om koffie uit de projectregio in Burundi als standaard origine op te nemen in haar koffiemelanges. Dit resulteert in structurele verandering die de boeren, het milieu en het sociaal-economische klimaat in Burundi tot ver na de looptijd van dit project ten goede komt. Bij Schuttelaar & Partners zijn we trots om bij te dragen aan dit impactvolle project.

Onze rol

Als onderdeel van de scopingfase van het project heeft Schuttelaar & Partners in 2019 een gericht mensenrechtenonderzoek uitgevoerd. Daarna hebben we in samenwerking met Pelican Rouge het projectpartnerschap opgezet en de financieringsaanvraag ondersteund bij het Fonds voor Verantwoord Ondernemen van Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de eerste fase van het project is een lokale impactanalyse uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de lokale context en de meest impactvolle interventies te selecteren. In 2021 is de implementatie gestart en het project loopt tot eind 2023. Schuttelaar & Partners is als strategisch kennispartner betrokken bij de implementatiefase.