Het belang van Regiocertificering

De Greenport Duin- en Bolllenstreek - een cluster van kennis, innovatie en ondernemerschap uit verschillende gemeenten in Zuid-Holland - staat voor grote opgaven als het gaat om plantgezondheid, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, biodiversiteit, energie en klimaat. Om o.a. de prestaties van deze opgaven inzichtelijk te maken is het plan ontstaan voor ‘Regiocertificering’. Hiermee kunnen de doelen van het Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) op een gestructureerde en inzichtelijke wijze behaald worden. Regiocertificering is ook een aanpak om gezamenlijk als telers verder te verduurzamen.

Multi-stakeholder proces

Samen met de klant schreef Schuttelaar & Partners het Projectplan Regiocertificering. Met dit plan kan de sector verder verduurzamen en tijdig voldoen aan de verschillende provinciale milieu-, biodiversiteit- en klimaatopgaven. Tal van partijen als LTO Noord, regionale stakeholders, experts en bollentelers hebben aan het plan meegewerkt. Schuttelaar & Partners heeft de projectcoördinatie op zich genomen. Verder werken we aan de opzet voor Regiocertificering, het stappenplan voor komende jaren, realisatie van de uitvoering en het coördineren en raadplegen van de verschillende betrokken partijen. Naast de inhoud verzorgde Schuttelaar & Partners ook de visuele identiteit.