Ontwikkeling online omgeving KipUP

Om erfbetreders direct na het uitvoeren van een KipUP-meting inzicht te geven in de scores en eventuele verbeterpunten, heeft Schuttelaar & Partners de meetmethode gedigitaliseerd. Iedere erfbetreder kan via een eigen account inloggen en via een dashboard metingen inzien en aanmaken. De scores van zes categorieën (huisvesting, verrijking, gedrag, veren & huid, individuele dieren en vogelmijt) worden na elke meting direct verwerkt en gevisualiseerd in een ‘web’. Ook kunnen de resultaten inclusief opmerkingen worden geprint en met eerdere metingen worden vergeleken.

Branding KipUP & ontwikkeling website

De methode focust op het verhogen van welzijn bij legkippen, dus de kip moest een centrale rol krijgen in de branding. De kernwoorden waren fris & modern, met een positieve insteek. Schuttelaar & Partners heeft met de naam KipUP gekozen voor internationaal bruikbare naam, waarbij ‘UP’ staat voor positiviteit, verbetering en vooruitgang. In het uiteindelijke concept hebben we felle kleuren gebruikt, zoals oranje, roze en blauw. Kleuren die opvallen, zeker in de pluimveesector. Het verenpak op de achtergrond verwijst naar de gezondheid van de kippen: hoe mooier het verenpak, hoe gezonder de kip!

Bekijk de website van KipUP 

Animaties voor KipUP