Investeerders overtuigen

Investeren in conventionele landbouwbedrijven die bijvoorbeeld palmolie of soja verbouwen, ligt gevoelig. Deze gewassen worden in verband gebracht met ontbossing en andere ongewenste impact op milieu en maatschappij. Daarom controleert &Green zorgvuldig of bedrijven een degelijk ESG-beleid (Environmental, Social & Governance) hebben, en daarover transparant rapporteren. Ondanks de zorgvuldige controles blijft het een uitdaging om ook andere investeerders te overtuigen van het belang van investeren in de bedrijven die na de controle goed zijn bevonden.

Positieve impact

Die investeringen zijn nodig om positieve impact te realiseren. Wij hebben &Green geholpen om hun verhaal beter te vertellen door de communicatie sterk te versimpelen, beter naar de verschillende doelgroepen toe te schrijven en de impact duidelijker in woord en beeld weer te geven. Zo slagen we erin om samen met &Green de communicatie effectiever te maken.

&Green is er ondanks covid-19 in geslaagd nieuwe investeerders en projecten binnen te halen. Schuttelaar & Partners zet de samenwerking met &Green voort om de impact van de investeringen nog beter zichtbaar te maken en meer investeerders aan te sporen om in de voetstappen van &Green te treden.