Action guide voor een leefbaar loon

Samen met stakeholders heeft IDH rijke kennis verzameld voor Stap 4 van de Roadmap ‘onderneem actie’. Om ketenpartijen te ondersteunen op hun weg naar een economie met een leefbaar loon, moest deze informatie worden weergegeven in een gebruiksvriendelijke, op zichzelf staande, inspirerende en boeiende vorm. Wij hebben ze daarbij geholpen.

Van juli 2022 tot en met december 2022 ontwikkelden we samen met IDH de online Action Guide Living Wage. Voortbouwend op het werk van IDH, NewForesight en Ergon, biedt deze online gids praktische tips, casestudies, sectorale verschillen en nog veel meer om organisaties te ondersteunen op hun reis naar een leefbaar loon.

Stakeholdersessies en formatbepaling voor verbondenheid en inzicht

Samen met IDH hebben we stakeholdersessies gehouden om de behoeften van potentiële gebruikers van de online Guide in kaart te brengen. Op basis van deze sessies bepaalden we het format van de Guide. Aangezien leefbaar loon een complex onderwerp is, waarbij samenwerking tussen verschillende actoren centraal staat, hebben we een format gekozen dat de onderlinge verbondenheid tussen actoren en interventies duidelijk laat zien. De Guide presenteert verschillende paden voor actoren om uitdagingen te overkomen en interventies uit te voeren.

We hebben de Guide agile ontwikkeld met veel feedbackmomenten van de experts van IDH, maar ook met de bedrijven en andere stakeholders die de Guide gaan gebruiken. De Guide is ontwikkeld als een dynamische tool die in de komende jaren kan worden aangevuld met meer informatie en casestudies. De tool is beschikbaar in zowel het Engels als het Spaans en mogelijk volgen er nog andere talen.

We zijn blij dat we hebben bijgedragen aan dit thema en dat we bedrijven en andere ketenpartijen kunnen ondersteunen om te komen tot leefbare lonen in hun toeleveringsketen. – Tijmen de Vries