Ontbossing voorkomen

In 2020 vroeg FEFAC ons om te helpen bij het verder aanscherpen van de Guidelines, en een systeem op te zetten om ook de schema’s die ontbossing en landconversie voorkomen te identificeren. Samen met FEFAC en haar leden, hebben wij de criteria aangescherpt op basis van de huidige en te verwachten discussies in de landbouw. Bijvoorbeeld over het opslaan van koolstof in de grond, het tegengaan van biodiversiteitsverlies en het beter garanderen van de rechten van werknemers.

Daarnaast verbeterden we samen met het International Trade Center en FEFAC de benchmarksystematiek, en voerden we gezamenlijk veel gesprekken met verschillende belanghebbenden om hun mening te peilen over de aanscherping van de Guidelines en de opzet van de benchmarktool.

Inzicht voor soja inkopers

Sinds januari 2021 zijn de aangescherpte Guidelines beschikbaar en zijn de eerste 7 standaarden gebenchmarkt. Soja-inkopers hebben hiermee inzicht in de serieuze standaarden die duurzame en ontbossingsvrije soja aanbieden. Partijen verderop in de keten kunnen in hun inkoopvoorwaarden refereren aan de FEFAC Guidelines. Zo blijven ze flexibel en zetten ze een belangrijke stap naar duurzamere soja.  

Bekijk de online versie van de FEFAC Soy Sourcing Guidelines.