Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Schuttelaar & Partners bundelt krachten met Climate Neutral Group en ClimatePartner

Suzanne van der Pijll (Schuttelaar & Partners) tekent met zowel Robert Viertelhauzen (ClimatePartner) als met Mark Huis in ’t Veld (Climate Neutral Group) een samenwerking.

Schuttelaar & Partners is een samenwerking aangegaan met Climate Neutral Group en ClimatePartners, twee bureaus die beide werken aan klimaatneutraal. Binnen deze samenwerking bundelen we expertise om bedrijven binnen de voedselsector te stimuleren en te begeleiden in hun weg naar klimaatneutraal.

Klimaatneutraal produceren

‘Klimaatneutraal’ produceren betekent dat producten een netto-nul-emissiebalans hebben. Die balans kan bereikt worden door allereerst de uitstoot te berekenen via een wetenschappelijk erkende methode. De vervolgstap is om emissies te reduceren. Wat er overblijft kan worden gecompenseerd.Als dat alles gecontroleerd en gecertificeerd wordt dan mag er een klimaatneutrale claim gedragen worden. 

         
Logo van ClimatePartner met een QR-code die vertelt over hoe het product in kwestie klimaatneutraal gecertificeerd is. Het logo Climate-Neutral Certified van Climate Neutral Group is tot nog toe als enige benoemd tot een topkeurmerk klimaat door MilieuCentraal.

Schuttelaar & Partners is bedreven in klimaat een plek geven binnen de MVO strategie en daarover te rapporteren en te communiceren. Uiteindelijk dienen al deze inspanningen te leiden tot een toegevoegde waarde voor een bedrijf of product en tot het behalen van de doelstellingen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Om de impact op het klimaat binnen 2oC, met zicht op 1.5oC te houden.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll