Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

In 5 stappen op weg naar het rapporteren volgens de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven om te rapporteren volgens door de EU vastgestelde standaarden, maar vraagt om meer. Enerzijds verandert de manier waarop we rapporteren. Bedrijven zullen concreter en meer rapporteren over duurzaamheid. Anderzijds stijgt de urgentie voor een bedrijfsstrategie, waarin duurzaamheid een centrale plek heeft. Ook moeten bedrijven meer inzicht hebben in hun eigen keten en is er meer aandacht voor mensenrechten en milieu. Zo zorgt verplichte verslaglegging ervoor dat meer bedrijven in actie komen op duurzaamheid en daar transparant over communiceren.

De CSRD gaat gelden voor veel ondernemingen, die actief zijn in de EU. De verwachting is dat de CSRD ingaat voor:

  • Organisaties van Openbaar Belang (OOB), vanaf boekjaar 2024.
  • Grote niet-beursgenoteerde ondernemingen, vanaf boekjaar 2025.
  • Middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen, vanaf boekjaar 2026 (met mogelijkheid tot uitstel).

In 5 stappen laten we zien welke stappen jouw bedrijf kan zetten om voor te bereiden op de CSRD.

Stap 1. Breng de keten en stakeholders in kaart

Bedrijven dienen inzicht te hebben in hun ketenactiviteiten, waar de verantwoordelijkheden, risico’s en impact op duurzaamheid liggen. Bovenal zien bedrijven daarmee waar het waarde kan toevoegen op korte en lange termijn. Stap 1 focust daarom op het in kaart brengen van (activiteiten in) de keten en belangrijke stakeholders in dat veld. Zij zijn namelijk essentieel in het realiseren van positieve impact.

Stap 2. Bepaal een strategie

Als een bedrijf de keten en stakeholders in beeld heeft en weet waar het mogelijk waarde kan toevoegen en impact kan maken, is de vraag waar een bedrijf waarde kan toevoegen en zich op moet focussen op korte en lange termijn. Op welke thema’s kan een bedrijf quick wins behalen? Waar kunnen we op de lange termijn een positieve impact ? Wat vinden medewerkers en externe stakeholders het meest belangrijk? Deze informatie draagt niet alleen bij aan waardecreatie en een stevige positionering op duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook aan medewerkersbetrokkenheid en support van stakeholders.

Met behulp van een materialiteitsanalyse kunnen we dit onderzoeken. Voor zo’n analyse zetten we een eigen online tool (materialiteitsscan) in. Hiermee maken we de belangrijkste duurzaamheidsthema’s inzichtelijk in een materialiteitsmatrix. Meer weten, lees hier verder.

Stap 3. Stel duurzaamheidsdoelstellingen op

Als de strategie en belangrijkste duurzaamheidsthema’s zijn bepaald, vraagt dit om een concretiseringsslag en SMART doelstellingen. SMART doelstellingen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Het opstellen van doelstellingen kan op de zogeheten ESG-thema’s: Environmental, Social, Governance. Ofwel op milieu, maatschappij of goed bestuur. Wat hierbij belangrijk is, is dat de doelstellingen goed gemonitord en geborgd in de organisatie zijn.

Stap 4. Ontwikkel een duurzaamheidsverslag

Jaarlijks moeten bedrijven gaan rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen volgens door de EU opgestelde standaarden. Naar verwachting gaan deze over Environment, Social en Governance (ESG). Het inzicht in de keten bij stap 1, de strategie bij stap 2 en de geformuleerde doelstellingen bij stap 3 geven hier een goed houvast voor: reflecteer in een verslag bijvoorbeeld op de resultaten en aanpak per doelstelling. Deze informatie kan opgenomen worden in het bestuursverslag.

Stap 5. Activeer stakeholders

Het verslag biedt kansen om medewerkers en externe stakeholders mee te nemen in de stappen die je als bedrijf zet op duurzaamheid. Het is daarom waardevol om het verslag te verspreiden en tot leven te brengen. Het kan leiden tot o.a. meer kennisdeling, support en nieuwe samenwerkingspartners. Belangrijk hierbij is dat de communicatie aansluit bij de informatiebehoefte van de doelgroep. Maak de boodschappen en aanvullende middelen aansprekend voor jouw doelgroepen.

Masterclass

Heeft jouw bedrijf specifieke vraagstukken op weg naar het rapporteren volgens de verplichte CSRD? Of ben je op zoek naar een aantal best practices? Neem dan contact met ons op en meld je aan voor onze Masterclass op woensdag 11 januari. Daar gaan we dieper in op de stappen om jouw bedrijf CSRD-proof te maken en geven inspirerende voorbeelden.

Aanmelden Masterclass CSRD


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Bottema