Materialiteitsanalyse

We faciliteerde een werkgroep, bestaande uit verschillende stakeholders en medewerkers uit verschillende disciplines. Samen hebben we een longlist van materiële onderwerpen opgesteld. De longlist werd vervolgens voorgelegd aan zowel interne als externe stakeholders. Zij rangschikten de onderwerpen, wat resulteerde in een shortlist. Samen met het projectteam valideerden we de shortlist weer met stakeholders.

Duurzaamheidsagenda

De shortlist van materiële onderwerpen vormde de basis voor het opstellen van een concrete duurzaamheidsagenda voor Primeale United. We identificeerden twee pijlers, Healthy Earth en Happy People. Voor elke pijler hebben we meetbare doelen en KPI’s vastgesteld en gekoppeld aan concrete werkstromen.

Communicatie en visualisatie

Na het concreet maken van het duurzaamheidsbeleid, blijft het van belang om te communiceren met interne en externe stakeholders. Daarom ontwikkelden we een nieuwe duurzaamheidspagina, een gevisualiseerde waardeketen en een nieuwe brochure om de voortgang en toewijding van Primeale United op het gebied van duurzaamheid te benadrukken.

Primeale United heeft hiermee een vliegende start gemaakt wat betreft het professionaliseren van hun duurzaamheidsdoelen. We zijn er trots op dat we hen hebben kunnen begeleiden, van het betrekken van stakeholders, tot doelen het stellen van doelen en het uitwerken van beleid.