Minder mislukte oogst

Met dit op maat gemaakte weerdashboard kan Primeale United vanuit Nederland in de gaten houden wat er op het perceel in Afrika gebeurt. Ook kunnen zij geautomatiseerde alerts instellen op verschillende parameters en weersverwachtingen. Hierdoor kunnen zij gerichter aansturing en ondersteuning geven aan de mensen op het veld en kan er tijdig actie worden ondernomen. Op deze manier kan het percentage mislukte of afgekeurde oogst worden teruggebracht.

Innovatieve webapplicatie

Primeale United beschikte over een eerder ontwikkeld dashboard waarmee ze de weersomstandigheden konden monitoren. Ook bestond er een apart dashboard voor de data van de sensoren op locatie. De wens was om beide dashboards te koppelen en een technische update te geven. We hebben wireframes ontwikkeld en hebben op basis daarvan samen met Primeale United gekeken hoe de uitgebreide wensen binnen het beschikbare budget zouden kunnen passen. Het resultaat is een webapplicatie die in browsers werkt, zodat grafieken groot kunnen worden weergegeven wanneer dat noodzakelijk is, maar ook op mobiele apparaten goed te raadplegen zijn.

Persoonlijk dashboard

Gebruikers kunnen een persoonlijk dashboard maken, met afzonderlijke parameters of samengestelde grafieken, zodat ze in een oogopslag de meest relevante informatie kunnen zien. Ook kunnen ze e-mailalerts instellen voor diverse parameters, zoals het overschrijden van grenswaarden in een bepaalde periode. Situaties waarin sensoren geen data leveren kunnen nu ook gemonitord worden, iets dat eerder niet kon. De aangemaakte alerts kunnen ook met ander gebruikers gedeeld worden, zodat niet iedere gebruiker dezelfde alerts hoeft aan te maken. 

Voor langere termijn beslissingen is het mogelijk om 10-jaarlijkse rapportages te exporteren om zo de geschiktheid van een eventueel nieuw gebied, of een nieuw gewas in een bestaand gebied, te onderzoeken.