skip-to-main-content

Compliance

Suitability en gezondheids­claims

We helpen bedrijven bij het opstellen dan wel verifiëren van dossiers voor suitability en gezondheidsclaims. Ook zijn we betrokken bij het opzetten en evalueren van studies ter onderbouwing van deze claims.

Voldoen aan wetgeving op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en claims?

Een sterk team staat klaar om aan de slag te gaan.

Lotje van de Poll

Senior Managing Consultant