Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Strategie en communicatie voor SmartAgriHubs

SmartAgriHubs

SmartAgriHubs is een vierjarig project dat subsidie heeft ontvangen vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst Nº 818182.

 

Technologie en de landbouw

Digitale technologieën en bedrijfsmodellen veranderen op dit moment de landbouw in Europa ingrijpend. Ze worden over het algemeen beschouwd als een sleuteltechnologie om de grote uitdagingen voor de landbouw aan te pakken, zoals het waarborgen van een veilige en duurzame voedselvoorziening, het bevorderen van hulpbronnenefficiëntie, het bestrijden van klimaatverandering en - de laatste tijd - om de circulaire economie te ontwikkelen.

Het doel van SmartAgriHubs is om een sterk, meerlagig netwerk van agrarische digitale innovatiehubs en competentiecentra te bouwen om kennis uit te wisselen en een pan-Europese markt voor digitale oplossingen te creëren voor landbouw en voedselproductie. Hiermee wordt de landbouwgemeenschap optimaal bediend met digitale oplossingen. Ook wordt de digitale transformatie diep in de wortels van de Europese agrofoodproductie gevestigd.

 

Strategie en communicatie

Wij zijn verantwoordelijk voor werkpakket één. Onze rol is het bouwen van het ecosysteem dat nodig is om de agrotechnologie te versterken en het huidige innovatienetwerk uit te breiden. We doen dit door een sterke visuele identiteit te creëren. Ook hebben we een gedetailleerde communicatie- en verspreidingsstrategie ontwikkeld en alle tools gecreëerd die nodig zijn voor de implementatie.

Het belangrijkste hulpmiddel voor het bouwen van het ecosysteem is echter het innovatieportaal dat we hebben ontwikkeld. Het portal is het online platform waar interacties binnen het ecosysteem plaatsvinden en waar belanghebbenden trainingen, informatie, mogelijkheden om te netwerken en nog veel meer kunnen vinden.

 

Innovatie in Europa

Het ecosysteem blijft groeien. Het project is begonnen met 140 digitale innovatiehubs en zal de komende vier jaar groeien tot meer dan 400. Het aantal competentiecentra zal groeien van 42 bij de start van het project tot 2000 na vier jaar. Al deze partijen zullen de portal gebruiken en een steeds groter wordend ecosysteem vormen dat het innovatiepotentieel voor de digitale transformatie van de Europese agrifoodsector zal ontketenen.

 

Overheidscommunicatie

De overheid, zowel rijk, provincies als gemeenten, maakt veel gebruik van onze inhoudelijke experts om beleid te formuleren en te toetsen. Vanwege onze inhoudelijke kennis van de sectoren voeding, landbouw, gezondheid en energie worden wij regelmatig gevraagd voor het verrichten van beleidsonderzoek en het organiseren van stakeholderbijeenkomsten.

Wij helpen overheden met het uitvoeren van beleidsevaluaties, opzetten van communities en andere samenwerkingsverbanden om beleid uit te voeren en het opstellen van strategische kennis- en innovatieagenda’s.

Lees meer over overheidscommunicatie

Meer weten?

Bel + 32 494 55 66 70 of
stuur Lorena van de Kolk een e-mail.