Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Kansen voor duurzamer gemeentelijk vastgoed

In de energietransitie vervult de overheid een voorbeeldrol. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten willen allemaal ‘launching customer’ zijn. Om te demonstreren dat verduurzamen kan én om nieuwe producten en diensten een zetje in de rug te geven. Hoe mooi zou het zijn als het gemeenten lukt om met bijvoorbeeld hun zwembaden, bibliotheken, buurthuizen, scholen en gemeentehuis CO2-uitstoot te reduceren? Of ze van het gas af te halen? Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar de praktijk is weerbarstig, blijkt uit onderzoek dat Schuttelaar & Partners samen met Green Leisure Group voor de Provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd.

Veertig gemeenten aan het woord

De provincie heeft laten onderzoeken tegen welke uitdagingen gemeenten aanlopen als zij hun eigen maatschappelijk vastgoed willen verduurzamen. 40 van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten werkten aan het onderzoek mee. Op woensdag 13 april is het rapport Schouders onder gemeentelijk vastgoed aan de provincie aangeboden. Lezers krijgen een duidelijk beeld van de uitdagingen én de kansen voor het verduurzamen van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

Stand van zaken

De Zuid-Hollandse gemeenten hebben ongeveer één gebouw in het maatschappelijk domein per 1000 inwoners in eigendom. Voor de hele provincie praat je dan al gauw over 3000 gebouwen. Ambities genoeg, maar dan. De grootste knelpunten zijn geld, personele capaciteit, en kennis. Hoe pak je de verduurzaming aan? En in welke volgorde? Veel gemeenten hebben dit nog niet in beeld. Een volgend struikelblok is dat veel investeringen in verduurzaming hun geld (nog) niet terugverdienen ten opzichte van traditioneel (ver)bouwen.

Opvallend is de versnippering: er zijn gemeenten met sprekende voorbeelden voor het aanpakken van de opgave. Helaas wordt deze kennis nauwelijks gedeeld. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat minder dan 60 procent van de gemeenten ervaring heeft met aardgasvrije nieuwbouw. Ook bij bestaande bouw zijn tot dusver relatief weinig van de bekende verduurzamingsmaatregelen toegepast.

Steun voor de gemeenten

Het onderzoek geeft goede aanknopingspunten voor de provincie om tot actie over te gaan. Er komt duidelijk naar boven waar de hulpvraag van de afzonderlijke gemeenten ligt, en hoe die goed gebundeld kan worden. De provincie heeft veel expertise in huis en kan op een aantal praktische vlakken, zoals bijvoorbeeld het vinden van financiering en het organiseren van inkoop en aanbesteding, de gemeenten goed ondersteunen. Verder ligt er een grote behoefte aan georganiseerde kennisdeling. Dat is meteen een kans om verbinding en samenwerking op te zetten.

Intussen werken de ministeries van BZK en EZK aan nieuwe subsidies voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Met de uitkomsten van het onderzoek is Zuid-Holland goed gepositioneerd om daar optimaal gebruik van te maken.

Lees het rapport


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Abel Stern