Grotere slagkracht

Je bent welkom is heel uitnodigend voor klanten, de drempels worden weggenomen. Daarnaast heeft het een grote aantrekkingskracht op voedseldonateurs, gelddonateurs en vrijwilligers. Je bent welkom blijkt het ideale haakje te zijn voor de communicatie van de voedselbanken.

Duurzame en sympathieke positionering

Een gedegen positionering ontwikkelen die lange tijd meekan, draagvlak heeft en sympathiek en wervend is. Dat is een mooie opdracht. Via een werksessie met het bestuur waarin wij als moderator fungeerden, hebben we de essentiële bouwstenen voor de postionering samen bepaald. Op basis hiervan hebben we de positionering ontwikkeld en uitgewerkt in een inpirerende storyline. Deze vormen de basis voor o.a de ontwikkeling van de nieuwe website, social media en het jaarverslag. Het resultaat is een nog sympathiekere en gastvrijere uitstraling van de voedselbanken.