Kans voor duurzamere bouw

De markt voor biobased bouwmaterialen is op het moment nog erg klein, zo’n 2% van de materialen bestaat uit hout en 0,1% van de materialen uit andere biobased bronnen. Met de verwachte verscherping van wet- en regelgeving voor zowel de bouw als de landbouw biedt biobased bouwen een kans voor beide sectoren om voor te sorteren op dit beleid en bij te dragen aan het behalen van de klimaat- en milieudoelstellingen.

Marktverkenning en teeltanalyse

Om de markt voor biobased bouwmaterialen volledig te begrijpen hebben wij een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd. Dit omvatte theoretisch onderzoek (deskstudie) en gesprekken met experts. Tijdens het onderzoek hebben we gekeken welke biobased bouwmaterialen momenteel beschikbaar zijn en  geïnventariseerd wat het teeltperspectief van een boer is die vezelrijke gewassen teelt. Daarnaast is geïdentificeerd hoe de ketens eruitzien en welke partijen hier een rol in spelen, hoe het verwerkingsproces van een aantal gewassen op de landbouwgrond eruitziet en hoeveel koolstofopslag mogelijk kan plaatsvinden in het vezelrijke materiaal.

Dankzij dit marktonderzoek zijn belangrijke rollen binnen de keten geïdentificeerd die door verschillende partijen moeten worden vervuld om de groei van de markt voor biobased bouwmaterialen te faciliteren en om een opschaling binnen de biobased keten te bevorderen."