Inspirerende verhalen

Nu er voor de boeren vele uitdagingen zijn als gevolg van het veranderende klimaat is de grote vraag welke handelingsopties er zijn. Wat zijn de risico’s maar vooral ook welke mogelijkheden zijn er om het bedrijf aan te passen en succesvol voort te zetten.

We hebben ervoor gekozen een magazine uit te brengen met de verhalen van tien boeren die al flinke stappen hebben gezet op het gebied van klimaatadaptatie. Aan de keukentafel zijn we met de boeren het gesprek aangegaan en hebben ze ons meegenomen in hun aanpak het anders te gaan doen. Door de wijze van interviewen, schrijven en fotograferen zijn het bevlogen en inspirerende verhalen geworden die veel positieve impact hebben op boeren die voor dezelfde uitdagingen staan.

Concrete en bruikbare praktijkvoorbeelden

Ieder verhaal sluit heel concreet af met de genomen maatregelen. Behalve mooie verhalen van boeren die ons meenemen op hun reis het anders te gaan doen, benoemen we dus heel concreet wat er anders gedaan kan worden. Het inspiratiedocument geeft beleidsmakers, DPRA-werkregio’s, plattelandcoaches, erfbetreders en agrariërs laagdrempelig toegang tot goede praktijkvoorbeelden van aanpassing van agrarische bedrijven aan klimaatverandering.