Gebruiksvriendelijke app voor dierenartsen

Met KipKompas kunnen dierenartsen eenvoudig en systematisch data verzamelen om de gezondheid en het welzijn van de dieren te monitoren en te verbeteren. De methode richt zich op een beperkt aantal aspecten die een relatief grote impact hebben op het welzijn van legkippen, zoals de huisvesting, vogelmijten, voetzoollaesies, pikkerij en borstbeenbeschadigingen. We zetten in op breed gebruik door dierenartsen en zoeken aansluiting bij bestaande keurmerken, zodat het welzijn van zoveel mogelijk legkippen kan worden verbeterd.

 ‘Natuurlijk is het welzijn van legkippen in Nederland in vergelijking met de rest van de wereld op topniveau. Toch valt er nog steeds veel te verbeteren en ik vind dat we het aan onze stand verplicht zijn om dat te doen.’  

Vera Bavinck, Fair Poultry