Duurzaam voedsel uit de zee

De task force Blue Deal Zeeland vroeg Schuttelaar & Partners om ondersteuning om de mossel als een duurzaam en gezond product op de kaart te zetten. Mosselen hebben een hele lage CO2-voetafdruk in vergelijking met andere dierlijke voedingsmiddelen, zoals rood vlees, of zuivelproducten. Dit komt omdat schelpdieren een efficiënte voedselbron zijn die weinig middelen nodig hebben om te groeien. 

In gesprek met belangrijke spelers

Schuttelaar & Partners hield diepte-interviews met sleutelfiguren uit de mosselsector, retail, onderzoek en overheid. Ook deden wij desk research en brachten zo versnipperde partijen en informatie bijeen.

Het potentieel van mosselen als voedselbron voor de toekomst

De task force beschikt nu over een centrale boodschap onderbouwd met feiten over duurzaamheid en gezondheid van mosselen die weerklank vinden bij een brede groep stakeholders. Dit is samengebracht in een informatief document over de gezondheids- en duurzaamheidsvoordelen van de mossel, waardoor duidelijk is geworden waarom de mossel het mariene eiwit van de toekomst is.