Onderzoek naar verdienmodel voor vissers 

Met de PPS Dichtbijvangst hebben we onderzoek gedaan naar een beter verdienmodel voor de Nederlandse vissers en consumentengedrag onder jongeren met betrekking tot de consumptie van vis. Deze onderzoeken hebben twee wetenschappelijke rapporten opgeleverd die voor lokale vissers, handelaren en horeca stevige handvatten geven om hun handel, bedrijfsvoering en opbrengsten efficiënter vorm te geven.

Lees hier meer over het onderzoek met de projectgroep

Analyse consumentengedrag onder jongeren

Samen met Wageningen Universiteit Research deden we onderzoek naar consumentengedrag. Het doel daarbij was om te onderzoeken op welke manier jongere consumenten makkelijker kiezen voor Scheveningse verse vis. Daarnaast werkten we samen met Wageningen Universiteit Research aan een bedrijfseconomisch onderzoek ter versterking van het verdienvermogen voor Scheveningse verse vis. Tot slot worden via co-creatie met jongeren innovatieve visproducten ontwikkeld. Dit moet de verwaardiging van onderbenutte en verspilde Noordzeevissoorten verbeteren.

Lees hier meer over het onderzoek met de WUR