Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Brede dialoog als input voor toekomstbestendig beleidskader

Het zorglandschap verandert snel. Wat betekent dat voor de rol van patiënten- en gehandicaptenorganisaties? Schuttelaar & Partners heeft daarvoor het project de Patiëntendialoog uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een open en brede dialoog om behoeften en ideeën op te halen als input voor een toekomstig beleidskader ‘subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties’.

De functies van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) zijn nu vooral belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Bij de Patiëntendialoog stond de behoefte van de patiënt/cliënt centraal. Wat betekenen de vergrijzing en trends zoals individualisering, digitalisering, positieve gezondheid, vermaatschappelijking en decentralisatie voor de rol van pg-organisaties om hen te ondersteunen. Schuttelaar & Partners heeft hiertoe verschillende dialoogsessies georganiseerd met onder meer individuele cliënten, patiënten, pg-organisaties, koepelorganisaties, mantelzorgers, mensen met nieuwe ideeën, zorgverleners, verzekeraars en gemeenten. Dit resulteerde in een rapport met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor een toekomstig beleidskader.

Lees hier het rapport dat op 4 juli 2017 aan de voorzitter van de Tweede Kamer is aangeboden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Vink