skip-to-main-content

MVO binnen ons bureau

Schuttelaar & Partners is een dienstverlenende organisatie. Via strategisch advies en communicatiediensten helpen wij onze klanten om hun invloed op de leefomgeving (sociaal en milieu) te verbeteren. Onze klantenkring bestaat uit een breed scala aan nationale en internationale organisaties zoals bedrijven, overheidsinstanties, brancheverenigingen, ngo’s, burgerinitiatieven, etc. Onze impact is daarom vooral indirect, via onze opdrachtgevers. Daarnaast hebben onze activiteiten ook directe impact waar we zelf invloed op hebben. En dat nemen we serieus. Wij willen een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan gezondheid en duurzaamheid via een structureel MVO-beleid. Er zijn drie pijlers waarop ons MVO-beleid is gebaseerd.

Onze MVO-pijlers zijn:

  • Impact van onze dienstverlening
  • Onze mensen
  • Onze milieuvoetafdruk

Op al deze pijlers hebben we de afgelopen jaren flinke stappen gezet, je leest er alles over in ons Duurzaamheidsverslag 2022.