Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Suzanne van der Pijll

De wereld van klimaatneutraal

Klimaatneutraal, CO2-neutraal, net-zero, netto-nul-emissie of klimaatpositief ziet u door de bomen het bos nog? De consument al lang niet meer. Maar tegelijk vindt de Nederlander het wél belangrijk dat bedrijven werken aan een kleinere CO2-voetprint, en zorgdragen voor het milieu. 

Het zijn allemaal verschillende termen voor ongeveer hetzelfde, namelijk een forse vermindering van broeikasgassen en de resterende uitstoot compenseren. Steeds meer bedrijven doen dit. Vanwege de druk vanuit het klimaatakkoord Parijs en omdat hun klanten het willen. Het aantal logo’s, certificaten en claims neemt in rap tempo toe.

De definitie mag dan duidelijk zijn, de verschillen tussen al die logo’s en hun certificeerders is dat lang niet altijd. Zo zijn de reductie eisen verschillend per instantie en is het zelfs bij bepaalde instanties mogelijk om een klimaatneutrale certificering te verkrijgen zonder verplicht te werken aan reductie; alleen compensatie is voldoende. 

Naar mijn mening gaat het om die reductie. Dat is het fundament om klimaatneutraal te worden. Alleen door reductie komen we op termijn dichter bij het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Compensatie is (helaas) vaak nog noodzakelijk voor het resterende deel. Compensatie wordt steeds duurder, dus reductie loont. Zeker op de langere termijn.

Daarnaast is onafhankelijke controle en eenduidigheid in logo’s, claims en terminologie van belang. Dat vindt ook de Reclame Code Commissie, die al meerdere malen bedrijven op de vingers getikt heeft over misleidende claims inzake klimaatneutraal. Milieu Centraal heeft onlangs een klimaat-keurmerk als topkeurmerk benoemd. Zo langzamerhand komt er duidelijkheid in de wirwar aan terminologie.

En dat is nodig, want daarmee kan de focus weer komen op datgene waar het om draait; het werken aan een kleinere CO2-voetprint en het reduceren van de klimaatimpact, zodat we steeds dichter bij het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs komen.

Deze column is geschreven met medewerking van Justin Kerkmeijer.