Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Wat betekenen de nieuwe MVO-verslagleggingsregels voor jou?

De Europese regels voor het rapporteren van niet-financiële informatie (NFRD) gaan op de schop. In april presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe richtlijn voor MVO-verslaglegging; de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe richtlijn vormt een herziening van de NFRD. Terwijl de precieze eisen en standaarden ontwikkeld worden, is het belangrijk om stil te staan bij de aanstaande veranderingen en wat die voor u zullen betekenen.

 

Waarom wordt de richtlijn herzien?

In 2014 werden ongeveer 12.000 bedrijven in Europa verplicht niet-financiële informatie te publiceren. In Nederland krijgt die informatie bij veel bedrijven jaarlijks gestalte gekregen in de vorm van een MVO-verslag. In het verslag staat informatie over bijvoorbeeld duurzaamheid, mensenrechten en de goede behandeling van personeel. Met de regelgeving wilde de EU maatschappelijk verantwoord ondernemen en de investeringen in verantwoorde business stimuleren. Toch bleek de informatie niet altijd volledig en soms zelfs onbetrouwbaar. Omdat er geen vast format was voor de vorm van het MVO-verslag, waren bedrijven onderling vaak lastig te vergelijken. Om verantwoord ondernemen en groene investeringen aan te jagen, wil de Europese Commissie de NFRD herzien met de CSRD.

 

Op wie zijn de regels van toepassing?

De oude richtlijn is in Europa al van toepassing op bijna 12.000 beursgenoteerde of nutsbedrijven met meer dan 500 medewerkers. CSRD zal dat aantal flink verhogen. De regels zijn op uw bedrijf van toepassing als het beursgenoteerd is, of voldoet aan twee van de volgende drie criteria:

  • Een balanstotaal van 20 miljoen.
  • Een nettowinst van 40 miljoen.
  • Gemiddeld meer dan 250 medewerkers.

Daarmee zal de nieuwe richtlijn gaan gelden voor ongeveer 50.000 Europese bedrijven. In Nederland groeit het aantal bedrijven naar ongeveer 1700.

 

Bekijk hier onze infographic over de nieuwe MVO-verslagleggingsregels

 

Waar moet gerapporteerd worden?

Het wordt verplicht de niet-financiële informatie in het bestuursverslag, of financieel jaarverslag op te nemen. Dit maakt dus een einde aan het aparte MVO-verslag. In Nederland was dat al enkele jaren gebruikelijk, nu wordt het dus ook in Europa gemeengoed.

De rapportage zal elektronisch moeten worden opgeleverd (XHTML) en moet voldoen aan de ESEF standaarden. Hierdoor kan het verslag door een computer gelezen worden.

 

Wat moet gerapporteerd worden?

Het principe van ‘Dubbele Materialiteit’ zal vastgelegd worden. Dat wil zeggen dat er zowel over de impact van klimaatverandering op het bedrijf, als over de impact van het bedrijf op klimaat en maatschappij gerapporteerd moet worden. Ook moet de rol van de directie op het vlak van duurzaamheid en de voortgang voor het behalen van duurzaamheidsdoelen in het verslag besproken worden. Tenslotte moeten immateriële activa en de veerkracht van het bedrijfsmodel in het verlag te vinden zijn. De precieze standaarden worden nog uitgewerkt door het EFRAG, de Europese adviesgroep voor rapportage.

Om erop toe te zien dat het rapport de bovenstaande informatie bevat en de informatie klopt, zal het niet-financiële deel van het jaarverslag straks ook door de accountant gecontroleerd worden.

 

Wanneer zal de richtlijn gaan gelden?

Als het parlement de plannen van de commissie goedkeurt, hebben de lidstaten tot december 2022 om de richtlijn nationaal te implementeren. Een aantal standaarden zullen dan al bekend zijn en er moet aan die standaarden worden voldaan in het jaarverslag over boekjaar 2023. Over boekjaar 2024 zullen weer extra standaarden gelden, zodat de CSRD eigenlijk gefaseerd ingevoerd wordt.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijmen de Vries