Transitie naar duurzame landbouw

Na consultatie van boeren en vele andere stakeholders heeft Schuttelaar & Partners op verzoek van de provincie Friesland het actieplan voor het Landbouwagenda 2021-2030 opgesteld. Hierin staan 9 concrete actiepunten waarop tot 2030 de focus ligt. Het uiteindelijke doel is een transitie naar een duurzame landbouw die toekomstbestendig is, zowel wat betreft ecologie, economie en sociale omstandigheden als kwaliteit van de leefomgeving.