skip-to-main-content

Dialoog & Participatie

Participatie

Plannen zijn beter en krijgen meer draagvlak als de betrokkenen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud of een rol kunnen spelen in het proces. Dat zorgt ook voor meer wederzijds begrip. Ons uitgangspunt is altijd een combinatie van een zorgvuldig proces met kennis van de inhoud en inzicht in hoe het mensen raakt. De basis voor het bereiken van een breed gedragen resultaat is voor ons goed onderzoek, zowel naar de inhoud als naar de relevante stakeholders, gecombineerd met onafhankelijk procesmanagement. Wij begeleiden het participatieproces met gevoel voor de onderlinge verhoudingen, begrip voor de inhoud, goede communicatie en passende werkwijzen. 

Samen werken aan een duurzaam participatieproces?

Een sterk team staat klaar om aan de slag te gaan.

+31 (0)70 - 318 44 44