Haagse betrokkenheid bij EU Klimaatprogramma

De gemeente Den Haag is aangesloten bij het ambitieuze 100 Climate-Neutral Smart Cities programma van de Europese Unie: een ambitieuze groep steden die in 2030 al klimaatneutraal willen worden. Hierom zet de gemeente Den Haag extra aan om zijn klimaatambities te verwezenlijken. De klimaattafels met de thema’s mobiliteit, circulaire economie, leefomgeving en energietransitie zijn de opmaat naar een ‘Haags Klimaatakkoord’. Een breed scala aan stakeholders (Stedin, Shell, Warmtelinq, TNO, EBN, Eneco, Haagse Hogeschool en Rijksvastgoedbedrijf) nam plaats tijdens deze vier bijeenkomsten om te kijken hoe en waar samenwerking voor versnelling kan zorgen. De gemeente Den Haag was hierbij gesprekspartner.

Innovatie en samenwerking via Klimaattafels

Met een digitaal platform, ofwel een versnellingskamer, is er feedback opgehaald, samengevoegd en uiteengezet. Dit versnelt de discussie en geeft elke participant de mogelijkheid zijn mening te verkondigen waardoor er niets verloren gaat.

Bent u als organisatie geïnteresseerd in een klimaattafel? Neem dan contact op met Madelein van der Velden of Matthias van Goor.