Een toegankelijk Den Haag voor iedereen

Voor ongeveer één op de vier mensen kosten de dagelijkse bezigheden meer moeite dan gemiddeld. Dat kan komen door een fysieke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. Of door een tijdelijke beperking, zoals na een ongeluk of een operatie. Iedereen kan te maken krijgen met een beperking. Daarom profiteert iedereen van een stad die goed toegankelijk is.

Alle gevestigde organisaties in Den Haag kunnen zich aansluiten door de uitgangspunten van de alliantie te onderschrijven. We betrekken de leden via verschillende kanalen in onze aanpak en bieden ze diverse tools aan om binnen eigen organisatie aan de slag te gaan. Afgelopen jaren is het ledenaantal gegroeid en komt de boodschap bij steeds meer organisaties binnen. Er is nog altijd ruimte voor verbetering, maar we zien dat de bewustwording groeit.

Bewustwording zet dingen in beweging

We hebben verschillende werkateliers georganiseerd voor bedrijven en organisaties in de stad. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te inspireren en samenwerking op te zetten. We zetten in op fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid binnen onze eigen organisaties én in de stad. Op een laagdrempelige en interactieve manier dragen we uit waarom toegankelijkheid voor iedereen belangrijk is, delen we praktische informatie en tips en nemen we samen initiatief voor verbeteringen in onze directe omgeving. Zo hebben bijvoorbeeld meerdere organisaties al stappen genomen om hun website digitaal toegankelijker te maken.