Verpakkingsbeleid

Samen met Bidfood hebben we het verpakkingsbeleid opgesteld. Met doelstellingen om zowel primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen te verduurzamen. In dit verpakkingsbeleid staan vier vragen centraal. Is de verpakking noodzakelijk? Kan het minder? Is het recyclebaar? Is de verpakking herbruikbaar?

Actief kennis delen

Om ervoor te zorgen dat alle inkopers op de hoogte zijn van dit nieuwe beleid rondom verpakkingen, organiseerden we een kennissessie. Voortaan beschikken alle inkopers van Bidfood over de juiste kennis op dit gebied. Daarnaast heeft Bidfood haar verpakkingsbeleid gepubliceerd en besproken met al haar leveranciers. Jaarlijks wordt de voortgang gemonitord.