Coachen en ontzorgen

In dit meerjarenproject (tot en met 2028), zetten wij ons in als energiecoaches. Wij informeren, werven en enthousiasmeren gebouweigenaren en activeren ze om concrete verduurzamingsstappen te zetten met hun vastgoed. We vertalen de situatie naar een duidelijke opdracht, coördineren het proces en het contact met verschillende partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente. De ondersteuning is maatwerk en reikt van een stappenplan met praktische maatregelen tot het rondmaken van de business case, financieren, en het contracteren van betrouwbare partijen. 

Regiobijeenkomsten

Naast coaching en ontzorgen, organiseren we vijf keer per jaar bijeenkomsten binnen de verschillende regio’s in provincie Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomsten worden deelnemers meegenomen in het gehele proces van verduurzaming; van advies over financiering tot sectorspecifieke zaken. Ook worden alle aangesloten gemeentes betrokken, niet alleen om in contact te komen met eigenaren maar ook om zelf meer te leren over verduurzaming. Voor deze bijeenkomsten werken we samen met verscheidene kennispartners die expertise meebrengen binnen alle sectoren.

Kennis- en Leerprogramma

Met regelmatige kennissessies als de regiobijeenkomsten, verbinden we ambtenaren van verschillende gemeentes, waar experts inzichten delen over onderwerpen als klimaatadaptatie, subsidies en CO2-monitoring. We werken aan een kennisbank met gedetailleerde verslagen van sessies, waardoor een waardevolle informatiebron ontstaat. De gemeentes die geen deel uit kunnen maken van ons programma worden zo de kans geboden om elkaar te ontmoeten, uitdagingen te delen en gezamenlijke vooruitgang te boeken.

Duurzame verandering

Als duurzaamheidscoaches vormen we de spil in het netwerk van maatschappelijkvastgoedeigenaren en gemeenten in Zuid-Holland. Naast onze rol in de begeleiding van de eigenaren vormen wij de front office, werven wij meer vastgoedeigenaren, organiseren we regiobijeenkomsten, adviseren en communiceren we over het ontzorgingsprogramma, en verzorgen we de kennisdeling middels het opstellen van een kennis- en leerprogramma. Doordat we al onze opgebouwde en almaar uitbreidende expertise blijvend vastleggen zorgen we in alle opzichten voor duurzame verandering.

Nieuwsgierig?