Gescheiden inzameling stimuleren

Sinds 2012 ondersteunen wij HEDRA met communicatieactiviteiten zoals de website, nieuwsbrieven en social media. Voor ketenpartijen en media organiseerden wij excursies naar een recyclingfabriek, om zo te laten zien waar HEDRA voor staat. Voor gemeenten ontwikkelden wij een toolkit waarmee zij een lokale campagne kunnen opzetten om zo de gescheiden inzameling van drankenkartons te stimuleren onder hun inwoners. Verder informeren wij met behulp van animatiefilmpjes en een spreekbeurtpakket consumenten over het belang van de gescheiden inzameling van drankenkartons.

Op weg naar circulair

Drankenkartons bestaan gemiddeld voor 75% uit karton, 21% uit plastic en 4% uit aluminium. Materialen die na gebruik weer als waardevolle grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten als hygiënepapier, mits ze gescheiden worden ingezameld en gerecycled. Door HEDRA te ondersteunen met communicatieactiviteiten kan de stichting het inzamelen en recyclen van drankenkartons verder stimuleren, wat bijdraagt aan de totstandkoming van een circulaire economie.