Nieuws 17 februari 2023

Zo draagt Nutri-Score bij aan een gezonder voedselaanbod

De discussie over nut en noodzaak van het invoeren van voedselkeuzelogo Nutri-Score is volop gaande. Valérie Lalisang, expert Nutri-Score schreef hierover een artikel.

De Gezondheidsraad is positief over Nutri-Score en ziet Nutri-Score als een waardevolle aanvulling op de bestaande voedingsvoorlichting in Nederland. Dit geldt vooral voor mensen die met de huidige voorlichting moeilijk te bereiken zijn en die vaker een ongezond voedingspatroon hebben. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt begin 2023 een besluit om Nutri-Score wel of niet te introduceren in Nederland.

Nutri-Score zet aan tot productverbetering

Nutri-Score stimuleert bedrijven om producten gezonder te maken. Dat komt (mede) omdat er een verdienmodel achter Nutri-Score zit. Supermarkten kunnen stimuleren dat producten, en zeker hun eigen huismerken, bijvoorbeeld minimaal een score B hebben. Dit is een drijfveer voor bedrijven om te zorgen dat producten minder suiker, zout en (verzadigd) vet bevatten. Het afgelopen jaar is ook de Nationale Aanpak Product Verbetering (NAPV) begonnen met de campagne ‘Elke stap telt’. NAPV en Nutri-Score sluiten op dit moment nog niet op elkaar aan, ondanks dat beide hetzelfde doel hebben, namelijk het verbeteren van de productsamenstelling van voedingsmiddelen. Ze kunnen elkaar versterken als ze met elkaar in lijn worden gebracht. Dat zou een mooie stap zijn die voedingsmiddelenproducten en supermarkten een nog grotere stimulans geeft om verdere productverbetering door te voeren.

Nutri-Score bevordert de volksgezondheid

De Schijf van Vijf is al decennialang een goede leidraad voor een gezond Nederlands voedingspatroon. Als je volgens de voedingsadviezen van de Schijf van Vijf eet, heb je minder kans op het krijgen van welvaartsziekten zoals overgewicht, hartfalen en bepaalde vormen van kanker. Een van de adviezen uit de Schijf van Vijf is om maximaal 15% van je totale dagelijkse energie-inname buiten de Schijf van Vijf te consumeren. Voor een gemiddelde energie-inname van 2000 kilocalorieën, komt dit neer op één Snickers met één glas cola per dag. Kijkend naar het aanbod in de Nederlandse supermarkt weten we dat 80% van het huidige voedingsaanbod bestaat uit producten die buiten de Schijf van Vijf vallen. Zoals de Gezondheidsraad in haar evaluatie van het herziene algoritme van Nutri-Score aangaf is Nutri-Score juist voor deze producten een waardevolle aanvulling op de Schijf van Vijf. Het onderzoek van de Gezondheidsraad bevestigt dat Nutri-Score voor bijna alle ongezonde producten de gewenste score geeft (Gezondheidsraad, 2022). Meer specifiek gaat dit om de productgroepen sauzen, koek, gebak, snoep chocolade, chips, zoutjes, diverse snacks en verschillende soorten broodbeleg. Nutri-Score helpt consumenten bij het maken van een gezondere keuze binnen een productgroep.

Level playing field in Europa

In Duitsland, België en Frankrijk (Nederlands grootste handelspartners) is Nutri-Score inmiddels ingevoerd. Ook mogen producten die in het buitenland geproduceerd zijn Nutri-Score op de Nederlandse verpakking laten staan. Andersom moeten Nederlandse bedrijven die exporteren naar Duitsland, België of Frankrijk wel al voldoen aan Nutri-Score. Dit is één van de redenen waarom er in de Europese Unie naar één geharmoniseerd voedselkeuzelogo wordt gekeken, Nutri-Score is één van de kandidaten hiervoor. Helaas is een voorstel voor een geharmoniseerd voedselkeuzelogo in de Europese Unie voorlopig uitgesteld. Dit zou voor de overheid geen reden moeten zijn om te wachten met het introduceren van Nutri-Score in Nederland want een gelijk speelveld is ook voor Nederlandse bedrijven van belang.

Goede communicatiecampagne versterkt consumentenvertrouwen

De Nederlandse supermarkten staan na twee jaar van pilots en de introductie van Nutri-Score in meerdere buurlanden, vol met producten met het gekleurde voedselkeuzelabel. Steeds meer consumenten herkennen Nutri-Score en een groot deel hiervan gebruikt het logo al bij het maken van een gezondere keuze binnen een productgroep. De overeenkomsten met het welbekende energielabel zorgen ervoor dat Nutri-Score herkenbaar en gemakkelijk te begrijpen is. Om het consumentenvertrouwen te versterken is een communicatiecampagne vanuit de overheid wenselijk.

Geen enkel voedselkeuzelogo is perfect

Uit onderzoek blijkt dat Nutri-Score in vergelijking met andere voedselkeuzelogos herkenbaar en gemakkelijk in het gebruik is. Het is ontworpen om in de komende jaren mee te groeien met de ontwikkelingen uit de voedings- en gezondheidswetenschap. Meerdere wetenschappelijke artikelen bevestigen dat het logo niet alleen consumenten helpt een gezondere keuze te maken maar ook voedingsmiddelenfabrikanten stimuleert recepturen aan te passen en gezondere producten te produceren. Ons voedingssysteem is zeer complex en een perfect voedselkeuzelogo bestaat niet, maar Nutri-Score komt een heel eind.

Bij Schuttelaar & Partners volgen we het dossier Nutri-Score op de voet en hebben we contact met de betrokken stakeholders. We adviseren bedrijven over Nutri-Score en hoe Nutri-Score in te passen binnen het gezondheidsbeleid van een bedrijf, de berekening achter Nutri-Score, productverbetering op basis van Nutri-Score en de communicatie over Nutri-Score naar klanten en relaties. Dit doen we onder andere door kennis te delen in workshops of een op maat gemaakte masterclass.

Bron: VMT