Aandacht voor trends 

Voor het lustrum ontwierpen wij een brochure met daarin aandacht voor de trends en ontwikkelingen binnen de verschillende thema’s en interviews met vooraanstaande leden van de VNFKD.  

Naast het organiseren van een congres was het de wens van de VNFKD om haar communicatie te verbreden richting gezondheidsprofessionals en beleidsmakers. Om doel, doelgroepen en thema’s scherp in kaart te brengen, organiseerden wij een strategische sessie en schreven wij een communicatieplan. Na het congres hebben wij daar uitvoering aan gegeven door wekelijks nieuwsberichten te publiceren op de website en LinkedIn.