Community building en coördinatie

Een netwerk bouwen is één ding, een netwerk levend houden is veel lastiger. Sinds 2019 vervullen wij deze taak voor de gemeente Den Haag. Als coördinator van het netwerk verbinden we alle partijen én jagen we het participatieproces aan. Zodat de ambitie om alle gebouwen in Den Haag in 2040 klimaatneutraal te maken concrete invulling krijgt.

Samen met de gemeente en de netwerkleden bepalen we de inhoudelijke agenda van het netwerk. Daarnaast voeren we het secretariaat. We coördineren de tweemaandelijkse bijeenkomsten en we verstevigen het netwerk door bestaande en nieuwe partijen te betrekken. Strategisch en pragmatisch verbinden we alle partijen om de energietransitie in Den Haag vorm te geven.

Transitievisie Warmte

In 2021 heeft het HEN een belangrijke bijdrage geleverd aan de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente Den Haag door actief mee te denken over de uitgangspunten en besliscriteria. Ook de komende periode blijft het HEN betrokken bij de TVW en blijft het netwerk een belangrijke toetssteen voor het gemeentelijk beleid op dit punt.