Werken aan systeemverandering 

Wij bouwen aan een community van middelgrote agrofoodbedrijven uit de hele keten. Samen werken wij aan de realisatie van een gezond, circulair en klimaatneutraal voedselsysteem.    

Als secretariaat van de Smart Food Alliance zetten wij ons in voor kennis- en inzichtontwikkeling, en het delen van ervaringen zodat de innovatieve kracht van de sector wordt versterkt. We organiseren hiervoor bijeenkomsten bij één van de aangesloten bedrijven. Tijdens deze sessies worden recente ontwikkelingen, uitdagingen en kansen die de bedrijven zien besproken, om zo de transities in ons voedselsysteem te versnellen.  Daarnaast zetten wij ons in voor de ontwikkeling van een ‘Deltaplan’ Voedseltransitie: meer regie, kennis en middelen voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Samen met de overheid willen wij het voedselbeleid vormgeven en blokkades wegnemen.  

Klimaatneutraal voedsel 

Op dit moment zijn ruim 30 agrofoodbedrijven aangesloten bij de Smart Food Alliance. Zij zetten zelfstandig en gezamenlijk stappen naar een toekomstbestendig voedselsysteem. Het doel is om verder op te schalen en om het ‘Deltaplan’ Voedseltransitie verder uit te werken en te implementeren. Samen werken we er actief aan om in 2030 gezond, circulair en klimaatneutraal voedsel te produceren en distribueren. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Smart Food Alliance.