Samen werken aan een gezonde jeugd

In navolging op de landelijke bijeenkomst NL Vitaal ‘Samen voor een gezonde jeugd’ organiseren we regionale bijeenkomsten in diverse gemeenten. Hier zorgen wij voor concrete afspraken op lokaal niveau, creëren we draagvlak, awareness en handelingsperspectief.

Internationaal onderzoek

Als koploper in haar gebied streeft JOGG naar internationale betrokkenheid. Onze eerste internationale studie analyseerde het gezondheidsbeleid, de beschikbare programma’s en wijkgerichte initiatieven in geselecteerde landen en regio's. In de tweede studie identificeerden en evalueerden we internationale organisaties en netwerken die relevant zijn voor de wereldwijde partnerschapsstrategie van JOGG.

JOGG wil de resultaten van de twee studies gebruiken om de internationale samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren en hun internationale online platform te versterken: www.youthhealthcommunity.com

de JOGG-aanpak werkt

Op dit moment zijn er 144 gemeenten in Nederland die gebruik maken van de succesvolle JOGG-aanpak. In ruim 20 gemeenten is een daling van het overgewicht bij de jongeren zichtbaar. Daarnaast werden in 2018 1.060.406 kinderen bereikt.

Neem een kijkje op de website van JOGG

Eerder werk

Minder recente voorbeelden zijn The Daily Mile (een initiatief om kinderen 15 minuten per dag te laten (hard)lopen op school), de Drinkwatercampagne voor kinderen op de Dagopvang, het uitvoeren van relatiemanagement en faciliteren van een poule met coaches en experts. 

Tot slot zijn wij actief binnen het initiatief Gezond Uit. 

Bekijk hier meer informatie over Gezond Uit