Doordachte contentstrategie voor ECDC

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft tot doel de veiligheid van de Europese burgers ten aanzien van infectieziekten te verbeteren. ECDC vroeg ons om hen te begeleiden bij de communicatie over hun toekomstig Europees Vaccin Informatieportaal. Hierbij gaat het met name om de juiste doelgroep, de inhoud van de boodschap en het overbrengen ervan.

Onafhankelijk advies

In veel Europese landen is het publieke debat over vaccins en vaccinaties gepolariseerd en conflictueus geworden. Als neutrale derde partij luisterden wij naar de verschillende meningen die in de discussie naar voren werden gebracht. Wij adviseerden het ECDC hoe we de Europese burgers en zorgverleners op een zo objectief, neutraal en transparant mogelijke manier kunnen bereiken met actuele informatie over vaccins en vaccinaties. Zo werken we aan een gezonde wereld voor iedereen.

Bestrijden van desinformatie over vaccins

Sinds 2018 ondersteunt Schuttelaar & Partners het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) bij het bestrijden van online desinformatie over vaccins. In het nieuwste project voor ECDC, gestart in 2021, hebben we samen met de Universiteit van Antwerpen en de London School of Hygiene and Tropical Medicine een trainingsprogramma opgezet voor nationale en regionale gezondheidsautoriteiten in Europa om online desinformatie over vaccins tegen te gaan.

Hoogste wetenschappelijke standaarden

Het doel van de trainingen is om gezondheidsautoriteiten middelen en kennis mee te geven om online misinformatie over vaccinaties aan te kunnen pakken. Onze adviseurs coördineerden het werk van alle consortiumpartners en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de inhoud van het trainingsprogramma aan ECDC. De combinatie van academische, medische, educatie- en communicatiespecialisten binnen dit consortium zorgt ervoor dat het trainingsprogramma aan de hoogste wetenschappelijke standaarden voldoet en zinvol is voor de Europese gezondheidsautoriteiten.