Mensenrechten in beeld

We hebben een aantal werksessies gefaciliteerd om consensus te bereiken over de resultaten en de belangrijkste conclusies van de waardeketen analyse. We hebben de definitieve versie van het rapport opgeleverd, inclusief aanbevelingen voor de DBA.

Door middel van de waardeketenanalyse zijn potentiële samenwerkingsgebieden geïdentificeerd om mensenrechtenkwesties in de cacao sector aan te pakken. Het betreft kwesties die een individuele bank zelf niet kan oplossen. De DBA Cacao-werkgroep implementeert momenteel de aanbevelingen die volgden uit de waardeketenanalyse.

Bekijk hier de 'Cocoa Value Chain Analysis'